Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải đăng ký gấp mã số để xuất khẩu vào Trung Quốc

Sau ngày 1/1/2021, doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc cần có mã đăng ký, đây là quy định mới của Trung Quốc. 

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, khi khai báo thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu vào Trung Quốc, hồ sơ của doanh nghiệp phải khai mã do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp.

Trường hợp chưa hoàn thành đăng ký thì lô hàng đó sẽ không được thông quan.

Cụ thể, mỗi một sản phẩm của mỗi một doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp một mã số riêng. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều sản phẩm thì sẽ được cấp các mã tương ứng với từng sản phẩm. 

Vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc giới thiệu Lệnh 248 và Lệnh 249 về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc.

Do đó, để có thể xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện gấp việc đăng ký lấy mã số cho sản phẩm của mình theo quy định của nước bạn. 

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải đăng ký gấp mã số để xuất khẩu vào Trung Quốc
Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải đăng ký gấp mã số để xuất khẩu vào Trung Quốc

Bộ NN & PTNT cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) về việc đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

Trước ngày 1/1/2022, cơ quan có thẩm quyền (khu vực xuất khẩu) có thể sử dụng hai hình thức: Đăng ký trên website: singlewindow.cn hoặc theo phương thức hiện hành giữa hai bên. 

Sau ngày 1/1/2022, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng nhập trên website: singlewindow.cn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thực hiện đăng ký. 

Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý ở địa phương để hoàn thiện hồ sơ đăng ký. 

Chú ý về thời gian quy định, nắm thông tin về ghi nhãn bao bì, đóng gói phù hợp với quy định của thị trường.

Lệnh 248 có hiệu lực từ 01/01/2022.

Đánh giá:  
5.0 / 5  (1 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật