Cúng Rằm Tháng 7 âm ngày nào giờ nào để được Thần Tài ban lộc ban phúc?

Người Việt Nam có câu “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng 7”, vì điều đó mà ngày này, nhà nào cũng muốn làm cỗ cúng cho tươm tất, đầy đủ. Vậy cúng như thế nào để đúng nghi lễ?  

Xuất xứ của việc cúng Rằm tháng 7 của Việt Nam từ đâu?

Nghi lễ cúng Rằm tháng 7 xuất xứ từ trong Phật Giáo. Truyền thống đầu tiên là an cư kiết hạ của chúng tăng từ thời Đức Phật.

Xuất xứ thứ hai là bắt nguồn từ câu chuyện trong kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông. Câu chuyện này nói về Ngài Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ. Đức Phật có nói với Ngài Mục Kiền Liên rằng Ngài không thể một mình cứu mẹ mà phải nhờ đến công đức của đại chúng chư tăng, nhất là công đức của chúng tăng cuối mùa an cư, vào ngày Tự tứ. Với Phật giáo Bắc tông, ngày Tự tứ rơi vào ngày Rằm tháng 7.

Sau lời dạy của Đức Phật, Mục Kiền Liên làm lễ trai đàn, các chư tăng hồi hướng cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên và hồi hướng cho rất nhiều vong linh ngã quỷ khác. Các vong linh ngã quỷ đó cũng được siêu thoát.

Từ 2 nhân duyên này nên cúng Rằm tháng 7 trở thành việc nhiều người cho rằng quan trọng nhất trong năm. Ngày Rằm tháng 7 cũng được gọi là Ngày xá tội vong nhân cũng vì lí do, ngày chư tăng Tự tứ, chư Phật, chư Thiên hoan hỉ nên chư Thần cũng hoan hỉ, Pháp giới hoan hỉ, Diêm Vương hoan hỉ nên giảm tội cho các tội nhân trong địa ngục.

Tháng 7 cô hồn, vong đi lang thang trên trần thế?

Từ việc địa ngục mở ra, nhiều người nghĩ rằng tháng 7 nhiều vong cô hồn đi lang thang. Trần sao âm vậy. Đây là suy nghĩ của nhiều người. Cũng tương tự, ngày mùng 2/9 hàng năm là ngày Chủ tịch nước thường kí ân xá, giảm nhẹ tội cho các tù nhân. Và liệu ở trên trần gian có nhà tù nào mà lại có 1 ngày mở cửa cho tù nhân vẫn còn tội đi lang thang bên ngoài vài ngày?

Cũng tương tự như ở dưới địa ngục, theo Phật giáo, trong tháng 7, nhờ công đức hồi hướng của các chư tăng, của người thân và những người tu hành trên trần thế, các vong linh được giảm tội, nếu hết tội được tái sinh chuyển kiếp.   

Cúng Rằm tháng 7 thế nào cho đúng?

Theo quan điểm của Phật giáo, tháng 7 âm là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, ông bà, tổ tiên đã khuất. Vì thế, không nhất thiết phải là Rằm tháng 7 mà ngày nào trong tháng cúng cũng được, nhưng điều rất quan trọng là phải cúng dường đến chúng tăng.

Việc cúng dường để sinh phúc lộc nhiều hay ít phụ thuộc vào 3 yếu tố: Người cúng – Vật cúng – Người nhận.

Theo Đức Phật, khi cúng dường có 3 phần thuộc về người cúng, 3 phần thuộc về người nhận. Đức Phật dạy rằng, người được bố thí, trước khi bố thí phải được vui lòng. Trong khi bố thí, tâm được tịnh tín, sau khi bố thí cảm thấy hoan hỉ, thì phước báu rất lớn.

Theo kinh điển Phật giáo, khi cúng dường tất cả đều đồ chay tịnh, phước báu tốt nhất cho người cúng. Không ai quy định là cúng vong linh ngoài trời, người cúng có thể cúng chỗ nào cũng được. Tất nhiên chỗ cúng phải ở chỗ sạch sẽ trang nghiêm.

Dưới đây là các bài cúng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

1. Văn khấn thần linh Rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

2. Văn khấn tổ tiên Rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

3. Văn khấn chúng sinh Rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày Rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

Đánh giá:  
4.0 / 5  (3 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật