Sơn La: Cho nông dân thăm lúa 5 ngày/lần, cắt cỏ cho gia súc 3 ngày/lần

Để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn đồng thời giúp nông dân đảm bảo sản xuất nông nghiệp, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Từ dấu hiệu đã dần kiểm soát được dịch, mới đây huyện Phù Yên đã ban hành hướng dẫn việc sản xuất nông nghiệp trong điều kiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã đang thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cần chủ động lên phương án để người dân đi thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh, cây trên nương và gia súc theo thứ tự ngày chẵn lẻ. 

Những hộ dân đi ra ngoài thăm đồng, cắt cỏ cho gia súc,... phải đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người và được lựa lượng tuần tra của xã, bản giám sát. 

Trong khi đó, với những xã đang thực hiện Chỉ thị 16 thì mỗi ngày chỉ có 20% hộ dân được ra thăm đồng, cắt cỏ cho gia súc, mỗi buổi 10% hộ. 

Về tần suất, những hộ ra đồng chăm sóc lúa, phun thuốc sâu bệnh, bón phân,.... thì sẽ được đi 5 ngày/lần và đảm bảo khung giờ lệch nhau giữa các hộ.

Trước đó, khi toàn huyện thực hiện Chỉ thị 16 thì Bộ đội, Công an đã hỗ trợ người dân Phù Yên chăm sóc lúa
Trước đó, khi toàn huyện thực hiện Chỉ thị 16 thì Bộ đội, Công an đã hỗ trợ người dân Phù Yên chăm sóc lúa

Với những hộ đi cắt cỏ cho gia súc nuôi nhốt hoặc chăn thả thì sẽ chỉ được đi 3 ngày/lần trong phạm vi thuộc địa bàn của bản. Đối với các hộ chăn thả tự nhiên gia súc trên lũng, trên đồi thì được đi kiểm tra đàn gia súc 1 tuần/lần. 

Trong văn bản, UBND huyện Phù Yên cũng cho biết huyện sẽ có giải pháp hỗ trợ cho những hộ gặp khó khăn, khan hiếm về thức ăn cho gia súc. Nếu gặp khó khăn thì hộ đó cần phải báo cho Tổ Covid cộng đồng, báo cáo qua xã để huyện nắm được thông tin.

Huyện Phù Yên là địa phương có cánh đồng lúa lớn nhất tỉnh Sơn La và đứng thứ 4 vùng Tây Bắc. Hiện nay, lúa đang trong giai đoạn phát triển, cần chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân đón đòng,… vì vậy, việc huyện cho phép ra thăm đồng đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân trên địa bàn. 

Đồng thời, việc giám sát, theo dõi các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân cũng sẽ góp phần giúp huyện vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật