Thông quan trở lại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 từ ngày 26/4

TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa có thông báo về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2.

Ngày 24/4/2022, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa UBND TP Móng Cái (Việt Nam) và chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc). Nội dung hội đàm bàn về các giải pháp xây dựng vùng xanh an toàn, khôi phục lại hoạt động thông quan tại các lối mở, cửa khẩu giữa hai địa phương. 

Ngoài ra, cuộc họp cũng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng, thuận lợi trở lại. 

UBND TP Móng Cái cho biết từ 08h00 ngày 26/4/2022 (thứ 3) sẽ khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2.

Thông quan trở lại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 từ ngày 26/4
Thông quan trở lại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 từ ngày 26/4

Việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2) sẽ dần được mở lại theo 4 giai đoạn:

  • Xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát.
  • Trả lại xe không hàng đang lưu bãi của Trung Quốc và Việt Nam.
  • Thông quan trở lại đối với hàng hóa không thuộc hàng chuỗi lạnh.
  • Hoạt động thông quan bình thường.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5347948969634139"
     crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Test 1 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-5347948969634139"
     data-ad-slot="4541778643"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thực hiện thông quan hàng hóa thuộc hàng chuỗi lạnh. Khi thành phố Đông Hưng thống nhất thời gian khôi phục thông quan hàng hóa thuộc chuỗi lạnh, UBND TP.Móng Cái sẽ thông báo sau.

Để thực hiện việc thông quan sẽ do Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cư dân biên giới có hoạt động XNK qua các cửa khẩu biết, để có biện pháp điều tiết, sắp xếp hàng hóa.

Trước mắt, sẽ ưu tiên giải quyết các loại hàng tồn, linh kiện, máy móc phục vụ sản xuất của hai bên. Đối hàng đông lạnh, hàng hoa quả tạm thời chưa thông quan. 

Bên cạnh đó, chuyên gia khuyến cáo rằng, các đơn vị sản xuất cần chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình tại các cửa khẩu biên giới, tiến độ thông quan, cách thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu để có phương án sản xuất hợp lý. 

Đồng thời cần mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.

Đánh giá:  
5.0 / 5  (2 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật