Giá ngan, vịt hôm nay ngày 3/11: Giá vịt tại miền Nam tiếp tục giảm

Theo cập nhật mới nhất của Food News, giá vịt hôm nay tại miền Nam tiếp tục giảm. Cụ thể giá vịt tại các tỉnh như sau:  

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 41.000 - 45.000 đồng/kg, có nơi trên 47.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 39.000 - 43.000 đồng/kg, có trại đạt tới 45.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 41.000 - 44.000 đồng/kg, có nơi đạt 48.000 đồng/kg, một số nơi chỉ bán được 39.000 - 40.000 đồng/kg, cao nhất đạt 50.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 42.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt 48.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 42.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 54.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt 60.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 37.000 - 40.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 36.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 38.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 37.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 35.000 - 38.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 42.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 52.000 - 58.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 41.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 46.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 43.000 - 45.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 47.000 đồng/kg, bầu đất 46.000 - 52.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 54.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 60.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 46.000 - 52.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 50.000 - 55.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 57.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 44.000 - 47.000 đồng/kg, ngan đen 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam có nơi đạt 52.000 - 58.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
2.7 / 5  (10 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật