Giá ngan, vịt hôm nay ngày 1/11: Giá ngan ở miền Nam có nơi lên đến 63.000 đồng/kg

Theo cập nhật mới nhất của Food News, giá vịt hôm nay trên cả nước đều ở mức ổn định, ở miền Nam, giá ngan có nơi lên đến 63.000 đồng/kg. Cụ thể giá vịt tại các tỉnh như sau:  

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 48.000 - 54.000 đồng/kg, có nơi trên 56.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, có trại đạt tới 56.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 50.000 - 54.000 đồng/kg, có nơi đạt 56.000 đồng/kg, một số nơi chỉ bán được 45.000 - 48.000 đồng/kg, cao nhất đạt 58.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 50.000 - 54.000 đồng/kg, có nơi đạt 56.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 50.000 - 54.000 đồng/kg, có nơi đạt 56.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 56.000 - 59.000 đồng/kg, có nơi đạt 61.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 36.000 - 40.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 35.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 37.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 47.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 56.000 - 59.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 48.000 - 54.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 56.000 đồng/kg, một số vùng dao động 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 52.000 - 56.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 58.000 đồng/kg, bầu đất 56.000 - 62.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 55.000 - 60.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 62.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 38.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 48.000 - 55.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 54.000 - 59.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 50.000 - 55.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 57.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 44.000 - 47.000 đồng/kg, ngan đen 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam có nơi đạt 56.000 - 63.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
2.5 / 5  (4 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật