Giá gà hôm nay ngày 31/10: Giá cả ổn định, hầu như không có sự biến động

Theo ghi nhận mới nhất của Food News, giá các loại gà hôm nay ổn định, hầu như các loại gà ở các vùng không có biến động về giá so với ngày hôm qua. Cụ thể từng giống gà tại tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 26.000 - 28.500 đồng/kg, miền Nam 19.000 - 22.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 27.000 - 29.500 đồng/kg, tại Bình Dương, Đồng Nai 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 27.000 - 29.500 đồng/kg, miền Nam 19.000 - 21.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 29.000 - 30.000 đồng/kg, miền Nam 21.000 - 22.000 đồng/kg, cơ nơi trên 23.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 40.000 - 45.000 đồng/kg, miền Nam 35.000 - 41.000 đồng/kg, miền Trung 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 46.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 38.000 - 44.000 đồng/kg, miền Nam 34.000 - 40.000 đồng/kg, miền Trung 34.000 - 41.000 đồng/kg, có một số trại là 45.000 đồng/kg, tùy loại.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 46.000 - 50.000 đồng/kg, miền Trung 44.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam 44.000 - 48.000 đồng/kg,  loại trên 6 tháng tuổi 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam 43.000 - 48.000 đồng/kg, miền Trung 44.000 - 49.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 52.000 đồng/kg.

Gà nòi

Giá gà nòi bán buôn loại trên 2kg: miền Bắc 47.000 - 52.000 đồng/kg, miền Nam 44.000 - 51.000 đồng/kg, có nơi dưới 44.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 68.000 - trên 75.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 125.000 - 135.000 đồng/kg, gà lai chọi bán buôn tại trại 46.000 - 52.000 đồng/kg, loại trên 6 tháng tuổi từ 70.000 - 76.000 đồng/kg.

Gà Mía Sơn Tây lai

Giá gà mía Sơn Tây lai bán buôn loại 2kg: miền Bắc 47.000 - 54.000 đồng/kg, miền Trung 48.000 - 56.000 đồng/kg, miền Nam 45.000 - 51.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 70.000 - 80.000 đồng/kg tùy vùng.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
3.0 / 5  (2 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật