Giá gà hôm nay ngày 27/10: Miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ

Theo ghi nhận mới nhất của Food News, giá các loại gà hôm nay ở miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, dự tính đà tăng này tiếp tục duy trì trong vài ngày tới tuy nhiên không có sự đột phá về giá. Cụ thể từng giống gà tại tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 24.000 - 27.000 đồng/kg, miền Nam 24.000 - 28.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 24.000 - 28.000 đồng/kg, tại Bình Dương, Đồng Nai 25.000 - 28.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 26.000 - 27.000 đồng/kg, miền Nam 25.000 - 27.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 26.000 - 28.000 đồng/kg, miền Nam 27.000 - 29.000 đồng/kg, cơ nơi trên 31.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 38.000 - 45.000 đồng/kg, miền Nam 40.000 - 46.000 đồng/kg, miền Trung 38.000 - 45.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 52.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 38.000 - 46.000 đồng/kg, miền Nam 41.000 - 47.000 đồng/kg, miền Trung 41.000 - 46.000 đồng/kg, có một số trại là 38.000 đồng/kg, tùy loại.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 46.000 - 53.000 đồng/kg, miền Nam 46.000 - 52.000 đồng/kg, miền Trung 45.000 - 50.000 đồng/kg,  loại trên 6 tháng tuổi 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam 43.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 50.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 54.000 đồng/kg.

Gà nòi

Giá gà nòi bán buôn loại trên 2kg: miền Bắc 46.000 - 54.000 đồng/kg, miền Nam 45.000 - 53.000 đồng/kg, có nơi dưới 44.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 68.000 - trên 75.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 115.000 - 125.000 đồng/kg, gà lai chọi bán buôn tại trại 48.000 - 54.000 đồng/kg, loại trên 6 tháng tuổi từ 68.000 - 76.000 đồng/kg.

Gà Mía Sơn Tây lai

Giá gà mía Sơn Tây lai bán buôn loại 2kg: miền Bắc 52.000 - 58.000 đồng/kg, miền Nam 48.000 - 56.000 đồng/kg, miền Trung 53.000 - 60.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 70.000 - 80.000 đồng/kg tùy vùng.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật