Giá gà hôm nay ngày 26/10: Gà công nghiệp giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg

Theo ghi nhận mới nhất của Food News, giá các loại gà hôm nay có giảm nhẹ, đặc biệt là gà công nghiệp giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể từng giống gà tại tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 23.000 - 26.000 đồng/kg, miền Nam 24.000 - 28.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 23.000 - 25.000 đồng/kg, tại Bình Dương, Đồng Nai 25.000 - 28.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 23.000 - 26.000 đồng/kg, miền Nam 24.000 - 27.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 24.000 - 28.000 đồng/kg, miền Nam 27.000 - 29.000 đồng/kg, cơ nơi trên 32.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 38.000 - 45.000 đồng/kg, miền Nam 40.000 - 46.000 đồng/kg, miền Trung 38.000 - 45.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 52.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 38.000 - 46.000 đồng/kg, miền Nam 41.000 - 47.000 đồng/kg, miền Trung 41.000 - 46.000 đồng/kg, có một số trại là 38.000 đồng/kg, tùy loại.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 46.000 - 53.000 đồng/kg, miền Nam 46.000 - 52.000 đồng/kg, miền Trung 45.000 - 50.000 đồng/kg,  loại trên 6 tháng tuổi 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam 43.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 50.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 54.000 đồng/kg.

Gà nòi

Giá gà nòi bán buôn loại trên 2kg: miền Bắc 46.000 - 54.000 đồng/kg, miền Nam 48.000 - 55.000 đồng/kg, có nơi dưới 44.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 68.000 - trên 75.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 115.000 - 125.000 đồng/kg, gà lai chọi bán buôn tại trại 48.000 - 54.000 đồng/kg, loại trên 6 tháng tuổi từ 68.000 - 76.000 đồng/kg.

Gà Mía Sơn Tây lai

Giá gà mía Sơn Tây lai bán buôn loại 2kg: miền Bắc 54.000 - 60.000 đồng/kg, miền Nam 54.000 - 59.000 đồng/kg, miền Trung 58.000 - 64.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 74.000 - 80.000 đồng/kg tùy vùng.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
4.0 / 5  (1 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật