Giá gà hôm nay ngày 28/10: Gà công nghiệp giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Theo ghi nhận mới nhất của Food News, giá các loại gà hôm nay ở miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ, trong đó gà công nghiệp giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể từng giống gà tại tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 24.000 - 27.000 đồng/kg, miền Nam 23.000 - 26.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 24.000 - 27.000 đồng/kg, tại Bình Dương, Đồng Nai 24.000 - 26.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 25.000 - 27.000 đồng/kg, miền Nam 24.000 - 26.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 26.000 - 28.000 đồng/kg, miền Nam 25.000 - 27.000 đồng/kg, cơ nơi trên 29.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 43.000 - 48.000 đồng/kg, miền Nam 40.000 - 46.000 đồng/kg, miền Trung 41.000 - 47.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 54.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 42.000 - 48.000 đồng/kg, miền Nam 41.000 - 47.000 đồng/kg, miền Trung 41.000 - 47.000 đồng/kg, có một số trại là 50.000 đồng/kg, tùy loại.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 50.000 - 55.000 đồng/kg, miền Nam 46.000 - 52.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 52.000 đồng/kg,  loại trên 6 tháng tuổi 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 50.000 - 55.000 đồng/kg, miền Nam 43.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung 46.000 - 52.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 56.000 đồng/kg.

Gà nòi

Giá gà nòi bán buôn loại trên 2kg: miền Bắc 52.000 - 56.000 đồng/kg, miền Nam 45.000 - 53.000 đồng/kg, có nơi dưới 44.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 68.000 - trên 75.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 125.000 - 135.000 đồng/kg, gà lai chọi bán buôn tại trại 50.000 - 55.000 đồng/kg, loại trên 6 tháng tuổi từ 70.000 - 76.000 đồng/kg.

Gà Mía Sơn Tây lai

Giá gà mía Sơn Tây lai bán buôn loại 2kg: miền Bắc 50.000 - 58.000 đồng/kg, miền Trung 48.000 - 56.000 đồng/kg, miền Nam 47.000 - 52.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 70.000 - 80.000 đồng/kg tùy vùng.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật