TP.HCM: Từ 1/10, người dân được trực tiếp nộp thủ tục hành chính nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Từ ngày 1/10, toàn TP.HCM áp dụng cách làm việc cho các cơ quan Nhà nước. Người đến giải quyết thủ tục hành chính phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nếu chưa đủ phải có xét nghiệm âm tính.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước để phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị được chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (thử nghiệm) chỉ áp dụng với quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi và Khu công nghệ cao TP. Giai đoạn 2 từ ngày 1/10 trở đi áp dụng trên toàn TP.HCM. 

Giai đoạn thí điểm từ 16/9 đến hết 30/9 

Các cơ quan, đơn vị chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp và đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở. Đồng thời, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và thực hiện bộ tiêu chí an toàn.

UBND TP khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm đến". Bố trí tối đa 1/3 tổng số lao động. Số lượng còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Bên cạnh đó, TP khuyến khích các địa phương này sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Ngoài danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được nhận trực tiếp, các địa phương chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận.

Giai đoạn từ 1/10 đến 31/10

Các cơ quan, đơn vị nhà nước chỉ bố trí tối đa 1/2 lao động đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin (hoặc được cấp thẻ xanh COVID) làm việc tại trụ sở. Với các địa phương đã kiểm soát được dịch, lao động có thẻ xanh COVID-19 được làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Giai đoạn này, TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức, đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và 5K.

Các thủ tục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng hình thức trực tuyến qua dịch vụ bưu chính. 

Trường hợp đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP và trả kết quả bằng hình thức trực tuyến. Tùy tình hình dịch, các đơn vị chủ động đề xuất mở rộng thủ tục được tiếp nhận trực tiếp. 

Người đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải tiêm 2 mũi vắc xin, nếu chưa tiêm đủ thì phải có xét nghiệm âm tính. 

TP.HCM: Từ 1/10, người dân được trực tiếp nộp thủ tục hành chính nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin
TP.HCM: Từ 1/10, người dân được trực tiếp nộp thủ tục hành chính nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Giai đoạn từ 1/11 đến hết 15/1/2022

Giai đoạn này các cơ quan, đơn bị bố trí tối đa 2/3 lao động được cấp thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở. TP khuyến khích ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Ngoài phạm vi danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách, các đơn vị chủ động mở rộng lĩnh vực thủ tục được nhận trực tiếp, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế tại địa phương.

Các cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

Giai đoạn sau 15/1/2022

Các cơ quan, đơn vị được bố trí toàn bộ lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở nếu có thẻ xanh COVID-19 hoặc thẻ vàng COVID theo quy định bình thường mới (kèm kết quả xét nghiệm âm tính). 

Giai đoạn này việc tiếp nhận, giải quyết và trả thủ tục hành chính kết quả trở lại hoạt động bình thường theo quy định đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. 

Người đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải có thẻ xanh COVID-19, nếu chỉ có thẻ vàng COVID-19 thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật