Giá mít hôm nay 7/9: Tiếp tục đi ngang, mít Nhất trong khoảng 32.000 - 33.000 đồng/kg

Cập nhật bảng giá mít hôm nay 7/9 cho thấy, giá mít không có sự biến động, tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Hiện nay, giá mít Nhất cắt tại vườn đạt từ 32.000 - 33.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 7/9: Không biến động

Theo các lái cắt mít tại vườn sáng 7/9 ở Tiền Giang, giá mít siêu sớm hôm nay cụ thể như sau: mít Nhất là 33.000 đồng/kg, giá mít Nhì là 23.000 đồng/kg, giá mít Ba là 13.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 13.000 đồng/kg, mít Kem lớn 23.000 đồng/kg. Mức giá trên bằng với hôm qua.

Trong khi đó, giá mít siêu sớm thu mua tại vựa sáng nay 7/9 cụ thể như sau: giá mít Nhất 35.000 đồng/kg, giá mít Nhì là 25.000 đồng/kg, giá mít Ba là 15.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 15.000 đồng/kg, mít Kem lớn 25.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Long An hôm nay 7/9: Cao nhhất 32.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít siêu sớm hôm nay 7/9 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít siêu sớm Long An hôm nay giữ giá so với hôm qua.

Giá mít hôm nay 7/9 không có sự biến động
Giá mít hôm nay 7/9 không có sự biến động

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít siêu sớm sáng 7/9 như sau: giá mít Nhất là 32.000 đồng/kg, giá mít Nhì là 22.000 đồng/kg, giá mít Ba là 12.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 12.000 đồng/kg, mít Kem lớn 22.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít ở Đồng Tháp, An Giang hôm nay 7/9: Không tăng không giảm

Giá mít hôm nay ngày 7/9 tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang không tăng không giảm so với hôm qua.

Các lái mít sáng nay 7/9 đang cắt mít tại vườn báo giá mít siêu sớm hôm nay như sau, giá mít Nhất từ 32.000 đồng/kg, giá mít Nhì là 22.000 đồng/kg, giá mít Ba là 12.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 12.000 đồng/kg, mít Kem lớn 22.000 đồng/kg.

Giá mít ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ hôm nay 7/9: Ổn định

Giá mít Thái ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ hôm nay 7/9 không có sự biến động so với hôm qua.

Giá mít thái sáng nay 7/9 cắt mít tại vườn với mức giá cụ thể như sau: mít Nhất là 32.000 đồng/kg, giá mít Nhì từ 22.000 đồng/kg, giá mít Ba là 12.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 12.000 đồng/kg, mít Kem lớn 22.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật