Thụy Sĩ đẩy mạnh nhập khẩu hạt điều của Việt Nam

Trong giai đoạn 2016-2020, sản lượng hạt điều nhập khẩu vào Thụy Sĩ liên tục tăng. Trong đó, hạt điều nhập từ Việt Nam có mức tăng trưởng cao.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt điều của Thụy Sĩ giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 13,6%/năm (tính theo lượng) và tăng 12,9%/năm (tính theo trị giá), từ 1,9 nghìn tấn, trị giá 18,98 triệu USD năm 2016 tăng lên 3,12 nghìn tấn, trị giá 28,24 triệu USD năm 2020.

Trong đó, tốc độ nhập khẩu hạt điều của Thụy Sĩ từ Việt Nam tăng trưởng bình quân 20,4% (tính theo lượng) và tăng 19,8%/năm (tính theo trị giá), từ 742 tấn, trị giá 7 triệu USD năm 2016 tăng lên xấp xỉ 1,5 nghìn tấn, trị giá 12,33 triệu USD năm 2020.

Thụy Sĩ tăng nhập khẩu hạt điều Việt Nam
Thụy Sĩ tăng nhập khẩu hạt điều Việt Nam

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2021, Thụy Sĩ tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Benin, nhưng giảm nhập khẩu từ Ấn Độ, Hà Lan.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, Thụy Sĩ đã nhập khẩu điều Việt Nam 777 tấn, trị giá 6,52 triệu USD, tăng 40,4% về lượng và tăng 35,6% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2020.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thụy Sĩ tăng từ 38,58% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 53,16% trong 6 tháng đầu năm 2021. Như vậy, hạt điều Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh lớn tại thị trường Thụy Sĩ.

 

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật