Giá ngan, vịt hôm nay ngày 9/11: Miền Nam và miền Tây có xu hướng giảm

Theo cập nhật mới nhất của Food News, giá vịt hôm nay ở miền Nam và miền Tây có xu hướng giảm, miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp. Cụ thể giá vịt tại các tỉnh như sau:

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 38.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi trên 43.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 38.000 - 41.000 đồng/kg, có trại đạt tới 43.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 39.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt 44.000 đồng/kg, một số nơi chỉ bán được 34.000 - 37.000 đồng/kg, cao nhất đạt 40.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt 44.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 39.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt 43.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 52.000 - 56.000 đồng/kg, có nơi đạt 60.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 35.000 - 38.000 đồng/kg, một số nơi đạt 40.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 37.000 - 39.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 41.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 35.000 - 38.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 41.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 37.000 - 39.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 42.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 35.000 - 37.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 40.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 52.000 - 58.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 38.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg, bầu đất 44.000 - 49.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 52.000 - 56.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 60.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 36.000 - 40.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 44.000 - 48.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 52.000 - 56.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 58.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 44.000 - 48.000 đồng/kg, ngan đen 45.000 - 50.000 đồng/kg, miền Nam có nơi đạt 52.000 - 58.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
2.8 / 5  (4 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật