Giá ngan, vịt hôm nay ngày 28/10: Giá vịt đang duy trì ở mức ổn định

Theo cập nhật mới nhất của Food News, giá vịt hôm nay vẫn đang duy trì ở mức ổn định. Cụ thể giá vịt tại các tỉnh như sau:  

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 43.000 - 48.000 đồng/kg, có nơi trên 50.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 42.000 - 48.000 đồng/kg, có trại dưới 40.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 36.000 - 48.000 đồng/kg, có nơi đạt 50.000 đồng/kg. 

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 43.000 - 48.000 đồng/kg, có nơi đạt 50.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 45.000 - 48.000 đồng/kg, có nơi đạt 52.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 54.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt 61.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 38.000 - 42.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 36.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 38.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 44.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 36.000 - 40.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 38.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 53.000 - 58.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 39.000 - 44.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg, bầu đất 46.000 - 54.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 53.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 61.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 
Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 46.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 45.000 - 50.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

 

Loại trên 4 kg có giá 49.000 - 55.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 56.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 43.000 - 47.000 đồng/kg, ngan đen 44.000 - 50.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật