Giá ngan, vịt hôm nay ngày 23/10: Giá vịt khu vực miền Nam duy trì ổn định

Theo cập nhật mới nhất của Food News, giá vịt thịt vẫn đang có xu hướng giảm, khu vực miền Bắc vịt mã xấu chỉ bán được giá khoảng 35.000 đồng/kg, miền Nam duy trì ổn định hơn, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An dịch bệnh bùng phát nên giá khoảng 38.000 đồng/kg. Cụ thể giá vịt tại các tỉnh như sau:  

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 38.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 44.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 36.000 - 41.000 đồng/kg, có trại đạt đến 43.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 38.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt 46.000 đồng/kg. 

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 39.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt 45.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt 47.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 37.000 - 43.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 36.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 38.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 44.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 46.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 44.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 52.000 - 58.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg, bầu đất 44.000 - 50.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 54.000 - 56.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 61.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 43.000 - 48.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 50.000 - 56.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 60.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 44.000 - 47.000 đồng/kg, ngan đen 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
1.0 / 5  (1 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật