Giá ngan, vịt hôm nay ngày 18/10: Đang duy trì ở mức ổn định

Sáng ngày 18/10, Food News đã nhanh chóng cập nhất giá ngan, vịt ở từng khu vực, nhìn chung mức giá ngan, vịt đang duy trì ở mức ổn định. Cụ thể tại các nơi như sau:

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 38.000 - 42.000 đồng/kg, có trại đạt đến 45.000 đồng/kg tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 39.000 - 44.000 đồng/kg, có nơi đạt 47.000 đồng/kg. 

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 43.000 - 47.000 đồng/kg, có nơi đạt 49.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 43.000 - 45.000 đồng/kg, có nơi đạt 50.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 41.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 38.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 44.000 - 47.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 50.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 42.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 44.000 - 47.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 50.000 đồng/kg,

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 42.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 52.000 - 63.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 42.000 - 46.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 44.000 - 47.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 49.000 đồng/kg, bầu đất 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 54.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 63.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 40.000 - 44.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 46.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 46.000 - 50.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 53.000 - 62.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 60.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 44.000 - 48.000 đồng/kg, ngan đen 46.000 - 54.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
4.0 / 5  (5 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật