Giá ngan, vịt hôm nay ngày 22/10: Giá ngan không có sự biến động so với hôm qua

Theo cập nhật mới nhất của Food News, tùy vào thương lái và giống vịt, một số giống vịt đặc sản, loại đẹp có giá cao, ngoài ra dựa vào nhu cầu mua của thương lái nên có sự chênh lệch về giá. Cụ thể tại các nơi như sau:  

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 37.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 36.000 - 41.000 đồng/kg, có trại đạt đến 43.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt 48.000 đồng/kg. 

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt 45.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt 48.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 38.000 - 45.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 37.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 37.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 46.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 47.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 52.000 - 58.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg, bầu đất 43.000 - 48.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 50.000 - 56.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 61.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 44.000 - 48.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 48.000 - 56.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 60.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 43.000 - 46.000 đồng/kg, ngan đen 44.000 - 48.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
3.0 / 5  (1 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật