Giá ngan, vịt hôm nay ngày 26/10: Giá vịt siêu nạc ở miền Nam đạt 54.000 đồng/kg

Theo cập nhật mới nhất của Food News trong sáng nay, giá vịt có dao động tăng nhẹ tùy từng vùng và từng loại. Tuy nhiên, miền Bắc giá còn thấp, một số nơi chỉ bán được 33.000 đồng/kg; miền Nam giá cao, có nơi vịt siêu nạc đạt 54.000 đồng/kg. Cụ thể giá vịt tại các tỉnh thành như sau:  

Đối với giá vịt

Miền Nam

Tại khu vực miền Nam, vịt thịt dao động 46.000 - 52.000 đồng/kg, có nơi dưới 45.000 đồng/kg. Vịt thịt bán buôn tại trại có giá 43.000 - 48.000 đồng/kg, có trại đạt đến 52.000 đồng/kg, tùy từng vùng.

Vịt trắng bán buôn 44.000 - 52.000 đồng/kg, có nơi đạt 54.000 đồng/kg. 

Vịt bầu bán buôn tại trại có giá 45.000 - 49.000 đồng/kg, có nơi đạt 52.000 đồng/kg.

Vịt siêu nạc dao động ở mức 48.000 - 52.000 đồng/kg, có nơi đạt 54.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 54.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt 61.000 đồng/kg.

Miền Bắc 

Tại khu vực miền Bắc, vịt thịt dao động 36.000 - 41.000 đồng/kg, đối với loại 55 ngày tuổi có giá khoảng 35.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 37.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Miền Trung 

Tại khu vực miền Trung, vịt thịt dao động 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 38.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg.

Vịt bơ bán buôn tại trại có giá 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 44.000 đồng/kg.

Vịt xiêm 53.000 - 58.000 đồng/kg tùy vùng và tùy chất lượng.

Miền Tây 

Tại khu vực miền Tây, vịt thịt dao động 38.000 - 45.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 48.000 đồng/kg.

Vịt bầu bán buôn tại trại với giá 39.000 - 43.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 45.000 đồng/kg, bầu đất 46.000 - 54.000 đồng/kg.

Vịt xiêm có giá 54.000 - 58.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 61.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên 

Tại khu vực Tây Nguyên, vịt thịt bán buôn dao động 36.000 - 42.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Vịt bầu đất 45.000 - 53.000 đồng/kg, vịt xiêm có giá 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Đối với giá ngan

Loại trên 4 kg có giá 49.000 - 55.000 đồng/kg, ngan già cao nhất đạt 58.000 đồng/kg.

Ngan trắng dưới 4 kg dao động 43.000 - 46.000 đồng/kg, ngan đen 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật