Giá gà hôm nay ngày 19/10: Gà công nghiệp ở miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ

Theo cập nhật mới nhất của Food News trong sáng nay, giá gà công nghiệp ở miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, miền Nam duy trì ở mức 30.000 đồng/kg. Cụ thể từng giống gà và các tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 27.000 - 31.000 đồng/kg, miền Nam 26.000 - 30.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 27.000 - 30.000 đồng/kg, tại Bình Dương, Đồng Nai 26.000 - 29.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 27.000 - 30.000 đồng/kg, miền Nam 26.000 - 29.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 30.000 - 31.500 đồng/kg, miền Nam 29.000 - 30.500 đồng/kg, có nơi đạt trên 32.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 38.000 - 41.000 đồng/kg, miền Nam 36.000 - 40.000 đồng/kg, miền Trung 36.000 - 40.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 43.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 36.000 - 40.000 đồng/kg, miền Nam 34.000 - 40.000 đồng/kg, miền Trung 34.000 - 39.000 đồng/kg, có một số trại đạt đến 42.000 đồng/kg.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 47.000 - 54.000 đồng/kg, miền Nam 46.000 - 52.000 đồng/kg, miền Trung 48.000 - 53.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 56.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 44.000 - 48.000 đồng/kg, miền Nam 43.000 - 47.000 đồng/kg, miền Trung 45.000 - 50.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 52.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 125.000 - 130.000 đồng/kg, gà lai chọi bán buôn tại trại 46.000 - 54.000 đồng/kg, có trại trên 55.000 đồng/kg.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 80.000 - 110.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật