Giá gà hôm nay ngày 4/11: Gà công nghiệp miền Bắc hạ nhẹ do tiêu thụ chậm, miền Nam ổn định trở lại

Theo ghi nhận mới nhất của Food News, giá gà công nghiệp ở miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ do lượng hàng tiêu thụ chậm, miền Nam bắt đầu ổn định trở lại. Cụ thể từng giống gà tại tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 25.000 - 27.500 đồng/kg; miền Nam 24.000 - 27.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 26.000 - 28.000 đồng/kg; tại Bình Dương, Đồng Nai 26.000 - 28.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 27.000 - 27.000 đồng/kg; miền Nam 26.000 - 27.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 28.000 - 28.500 đồng/kg; miền Nam 27.000 - 28.000 đồng/kg, cơ nơi trên 29.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 38.000 - 43.000 đồng/kg; miền Nam 33.000 - 36.000 đồng/kg; miền Trung 34.000 - 39.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 44.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 38.000 - 42.000 đồng/kg; miền Nam 34.000 - 39.000 đồng/kg; miền Trung 36.000 - 41.000 đồng/kg, có một số trại là 43.000 đồng/kg, tùy loại.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 44.000 - 50.000 đồng/kg; miền Trung 44.000 - 48.000 đồng/kg; miền Nam 44.000 - 47.000 đồng/kg,  loại trên 6 tháng tuổi 65.000 - 74.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 45.000 - 50.000 đồng/kg; miền Nam 43.000 - 48.000 đồng/kg; miền Trung 44.000 - 49.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 50.000 đồng/kg.

Gà nòi

Giá gà nòi bán buôn loại trên 2kg: miền Bắc 45.000 - 50.000 đồng/kg; miền Nam 44.000 - 49.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 65.000 - trên 75.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 125.000 - 135.000 đồng/kg; gà lai chọi bán buôn tại trại 46.000 - 52.000 đồng/kg, loại trên 6 tháng tuổi từ 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Gà Mía Sơn Tây lai

Giá gà mía Sơn Tây lai bán buôn loại 2kg: miền Bắc 46.000 - 52.000 đồng/kg; miền Trung 45.000 - 50.000 đồng/kg; miền Nam 45.000 - 50.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 65.000 - 74.000 đồng/kg tùy vùng.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 80.000 - 85.000 đồng/kg; Gà Mía lai 45.000 - 52.000 đồng/kg, có trại 54.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
1.0 / 5  (1 bình chọn)

Ẩm thực

Nổi bật