Giá gà hôm nay ngày 2/11: Miền Nam bất ngờ tăng trở lại

Theo ghi nhận mới nhất của Food News, giá các loại gà ở miền Nam bất ngờ tăng trở lại, ở miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp. Cụ thể từng giống gà tại tỉnh thành như sau:  

Gà công nghiệp

Giá gà công nghiệp hàng công ty, tại miền Bắc dao động 26.000 - 28.000 đồng/kg; miền Nam 23.000 - 25.000 đồng/kg. 

Tại các trại tư nhân ở Thái Nguyên, Bắc Giang dao động 27.000 - 29.000 đồng/kg; tại Bình Dương, Đồng Nai 24.000 - 26.000 đồng/kg.

Loại gà 3kg có giá tại miền Bắc 27.000 - 28.000 đồng/kg; miền Nam 23.000 - 25.000 đồng/kg

Loại gà 3,5 kg tại miền Bắc có giá 28.000 - 29.500 đồng/kg; miền Nam 24.000 - 26.000 đồng/kg, cơ nơi trên 27.000 đồng/kg.

Gà lông màu

Gà lông màu có giá bán buôn tại miền Bắc 38.000 - 43.000 đồng/kg; miền Nam 35.000 - 39.000 đồng/kg; miền Trung 36.000 - 41.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 44.000 đồng/kg.

Gà lai CP 

Giá gà lai CP hàng công ty tại trại có giá ở miền Bắc 38.000 - 41.000 đồng/kg; miền Nam 35.000 - 40.000 đồng/kg; miền Trung 36.000 - 41.000 đồng/kg, có một số trại là 43.000 đồng/kg, tùy loại.

Gà Minh Dư

Gà Minh Dư bán buôn tại trại dao động miền Bắc 46.000 - 52.000 đồng/kg; miền Trung 44.000 - 50.000 đồng/kg; miền Nam 44.000 - 50.000 đồng/kg,  loại trên 6 tháng tuổi 68.000 - 76.000 đồng/kg.

Gà ri 

Giá gà ri bán buôn tại trại dao động như sau: miền Bắc 45.000 - 50.000 đồng/kg; miền Nam 43.000 - 48.000 đồng/kg; miền Trung 44.000 - 49.000 đồng/kg, có nơi đạt đến 50.000 đồng/kg.

Gà nòi

Giá gà nòi bán buôn loại trên 2kg: miền Bắc 45.000 - 52.000 đồng/kg; miền Nam 44.000 - 59.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 65.000 - trên 75.000 đồng/kg.

Gà chọi

Gà chọi bán buôn tại trại có giá 125.000 - 135.000 đồng/kg; gà lai chọi bán buôn tại trại 46.000 - 52.000 đồng/kg, loại trên 6 tháng tuổi từ 65.000 - 76.000 đồng/kg.

Gà Mía Sơn Tây lai

Giá gà mía Sơn Tây lai bán buôn loại 2kg: miền Bắc 46.000 - 52.000 đồng/kg; miền Trung 45.000 - 50.000 đồng/kg; miền Nam 45.000 - 50.000 đồng/kg. Loại trên 6 tháng tuổi dao động 68.000 - 76.000 đồng/kg tùy vùng.

Gà Đông Tảo

Gà lai Đông Tảo trên 6 tháng tuổi ở miền Bắc có giá 82.000 - 86.000 đồng/kg; Gà Mía lai 45.000 - 52.000 đồng/kg.

Đánh giá:  
 Chưa có bình chọn nào

Ẩm thực

Nổi bật